Susiliejusios nelaimingos santuokos.

Ištrauka iš Clinton Power interviu su dr. Rita Resnick ir dr. Bobu Resnick iš (GATLA).

Apie autorius:

Interviu autorius – Clinton Power. Porų ir individų santykių konsultantas, klinikinis konsultantas bei geštaltinis psichoterapeutas. www.ClintonPower.Com.Au
Pašnekovai:

dr. Robert Resnick, Klinikinis psichologas, geštaltinis bei porų psichoterapeutas. www.GATLA.Org

dr. Rita Resnick, Klinikinė psichologė, geštaltinė bei porų psichoterapeutė, GATLA vasaros išvažiuojamųjų seminarų mokytoja ir vadovė. www.GATLA.Org

 

 

Clinton Power: Kaip atsirado jūsų interesas ir aistra darbui su poromis?

Bob Resnick: Mano intereso pradžia – paauglystėje. Mane pradėjo dominti santykiai ir pastebėjau, kad visiems kildavo sunkumų su santykiais. Tapęs psichologu ir baigęs geštaltinės psichoterapijos studijas, pradėjau specializuotis porų terapijoje. Taigi, aš jau 40 m. specializuojuosi šioje geštaltinės psichoterapijos srityje.

Man atrodo keista, kad tai, ką kiekvienas turi ir ko nori, t.y. tam tikras ilgalaikis ryšys su artimu žmogumi, sukelia tiek daug problemų. Skyrybų yra stulbinančiai daug. Pasigilinęs pastebėjau, kad skyrybos neatspindi pagrindinės dalies [problemų]. Pagrindinę dalį sudaro tai, ką mes vadiname slaptai (tylios) nelaimingos santuokos. Tai žmonės, kuriuos vadovėliai vadintų sėkmingais, nes jie išsaugojo santuoką. Bet iš tikrųjų, jie liko susituokę dėl vaikų, dėl tikėjimo, dėl pinigų, dėl baimės likti vieniems, dėl socialinės stigmos. Kai pradedi į visa tai gilintis, pastebi, kad su vakarų kultūros santuokos modeliu yra kažkas iš esmės negerai. Arba kitas atsakymas – mes visi esame nenormalūs (išprotėję). Tai buvo prielaida patologizuoti žmones. Kuo ilgiau būsit susituokę, tuo santuoka geriau funkcionuos. Manau, kad tokia mitologija žalinga.

Clinton Power: Puiku. O kaip Jūs Rita? Kaip atsirado Jūsų aistra šiai sričiai?

Rita Resnick: Kai aš pradėjau dirbti su individualiais klientais, nes to išmokau savo studijose, man tapo vis aiškiau ir aiškiau, kad visa terapija yra apie santykius: santykius su tėvais ir vaikais, santykius su sutuoktiniais ir vadovais, ir kitais žmonėmis. Jei žmonės nekalbėdavo apie santykius terapijoje, nebūdavo apie ką kalbėti. Tai buvo pagrindinė tema apie kurią kalbama atėjus į terapiją.

Tuomet susidomėjau ir pasigilinau į tuo metu egzistuojančius porų terapijos modelius. Aš atradau juose daug trūkių ir trūkumų. Tada aš su Robertu (Robert Resnick) pradėjau plėtoti porų terapijos teoriją.

Clinton Power: Kokie buvo šiuolaikinių filosofijų ir teorijų trūkiai bei trūkumai?

Rita Resnick: Aš manau, kad gydydamiesi žmonės stengiasi dar daugiau daryti tai, kas jiems jau nepadėjo – ieško geresnių sandėrių tarpusavyje. Tu daugiau daryk tai, kas tau nepatinka ir aš daugiau darysiu tai, kas nepatinka man. Šitai kažkokiu magišku būdu pagerins mūsų santykius. Priešingai, kuo labiau būsime ne savimi, tuo sunkiai klostysis reikalai. Taigi, pagrindinis dalykas yra skirtumai.

Daugybė porų terapijų praeities santykiams suteikia reikšmingą vaidmenį dabartiniuose poros santykiuose. Sutinku, kad tai yra svarbu ir nemanau, kad tai vienintelė problema. Manau, kad yra ir kitų dalykų į kuriuos taip verta pasigilinti. []

Pilnas interviu čia.

 

Apibendrinimas

Esminiai Ritos Resnick ir Bob Resnick porų terapijos principai:

Prielaida. Daug porų yra nelaimingos savo santykiuose. Kai kuriuos iš jų išsprogsta ir išsiskiria. Kitos subliūkšta ir puola į depresiją, smurtą šeimoje, neviltį, priklausomybes ir kt.

Kultūrinis veiksnys. Mes gyvename vadovaudamiesi nerašytu susiliejimo šeimoje modeliu, kai du tampa vienu. Resnickai perfrazuoja “Du tampa vienu ir nelieka nei vieno.” (Two become one and then there are none.) Susiliejusioje santuokoje nei vienas asmuo nebėra puoselėjamas. Problema, kad asmuo susiliejusiame santykyje su kitu nebegali judėti nuo artumo link atskirumo ir vėl link artumo.

Siūlomas ryšio modelis. Norint, kad būtų ryšys reikia dviejų polių, dviejų atskirų asmenų, tarp kurių yra skirianti ir jungianti riba. Tada tie žmonės gali užmegzti kontaktą, ryšį. Tai judesio, dinamikos poroje modelis.

Esminė žmogiškoji dilema. Kaip būti ryšyje su kitu ir išlikti savimi. Tai nėra problema. Tai viso gyvenimo dilema būti santykyje ir būti atskiru.