Psichologų praktinės veiklos įstatymo rengimo istorija 2009-2011

2011.11.23 10 val SAM rengiamos konsultacijos su asocijuotų psichologų bendruomene dėl naujojo psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto.

2011.11.10 Štai dar naujesnė rengiamo įstatymo versija. Svarbiausia tai, kad psichologijos bakalaurai gali vadintis ir bus registruojami kaip psichologai.

 

Kai kurios naujai rengiamo psichologų praktinės veiklos įstatymo citatos:

Psichologija – mokslas, tiriantis žmogaus ir gyvūnų protą, emocijas, elgseną, sąmonę bei psichikos reiškinius, jų dėsnius, kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus.

3 straipsnis. Pagrindinis psichologo rengimas
1…..
2. Psichologo pagrindinio rengimo studijas turi sudaryti iš viso ne trumpesnės kaip ketverių metų trukmės teorinės ir praktinės studijos universitete.
3. Asmuo, baigęs psichologo pagrindinio rengimo studijas, privalo turėti tokių žinių ir įgūdžių:
1) ….
2) ….
3) pakankamai suprasti gyvūno sandarą, fiziologiją ir elgseną, taip pat fizinės bei socialinės aplinkos įtaką gyvūno būklei tiek, kiek šie veiksniai veikia gyvūno elgseną;
4) pakankamai praktinių žinių ir įgūdžių, leidžiančių psichologui visapusiškai susipažinti su profesine veikla;
4. Psichologo pagrindinės rengimo studijos turi suteikti jiems įgūdžių, būtinų atlikti visus veiksmus, susijusius su psichologo veikla.

2011 m spalio mėn 17 d vyko eilinis darbo grupės posėdis rengiant psichologų įstatymą. Čia yra posėdžio protokolas.

2011-04-27 Lietuvos Respublikos Seimo pavedimu Vyriausybė sudarė darbo grupę Psichologų praktinės veiklos įstatymui parengti.

Tarpinstitucinė darbo grupė parengė įstatymo struktūrą. Tiek įstatymo struktūra bei turinys bus tobulinamas ir reiktų visų kolegų pastabų bei siūlymų, kad galėtume pateikti Tarpinstitucinei darbo grupei Lietuvos psichologų sąjungos siūlymus.

Dabar pateiktame projekte įtraukta nemažai naujų nuostatų, su kuriomis rekomenduojame susipažinti. Maloniai kviečiame teikti siūlymus bei pastabas įstatymo projektui el.paštu: lps@psichologusajunga.lt iki 2011 m. rugsėjo  26 d. (pirmadienio) LPS įstatymo reikalų komisija išanalizuos gautas pastabas bei pateiks siūlymus dėl įstatymo Vyriausybės darbo grupei.

2011 m. balandžio 28 d. Sveikatos reikalų komitetas nusprendė daryti Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto svarstymo pertrauką.

 

 

Archyvas

2011 m. kovo 30 d. Nr. 103-P-9. LRS Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Papildomo komiteto išvados Dėl LR psichologų praktinės veiklos įstatymo XIP-1084(2).

2011.02.17 LR Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos psichologų praktinės veiklos įstatymo XIP-1084(2) Nr 179.

2010. 12.01. LR Seime vyko klausymai dėl psichologų praktinės veiklos įstatymo XIP-1084(2).

Juose dalyvavo: daug medikų atstovų, LTPA (Lietuvos Taikomosios psichologijos asociacija gal buvusi Lietuvos grupinės psichoterapijos asociacija) prezidentas G.Chomentauskas, LPS atstovai D.Gailienė (VU atstovė) R.Povilaitis, V.Keturakis, VDU A.Goštautas, Psichiatrų sąjungos atstovė (N.Goštautaitė-Midtun), Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės ir LR Sveikatos ministerijos, bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Pirmininkauja: A.Zuokienė. Dalyvauja: G.Navaitis, V.Aleknaitės-Abramikienės padėjėjai ir kt.
Pasisakymuose girdisi siūlymų išskirti specializacijas ir išlaikyti bakalauro bei magistro minimalius kvalifikacinius reikalavimus.
Toliau vyksta diskusija dėl licencijavimo tvarkos: kokiai ministerijai priskirti, kas turėtų vykdyti licencijavimą, ministerija (tikrai nevyriausybė). Visi išsakom skirtingas nuomones.
Aiškiau išsiskiria dvi pozicijos:

  • G.Navaičio, G.Chomentausko ir LR sveikatos ministerijos atstovo, kad turi kriterijus nusakyti psichologų savivalda, t.y. asociacijų taryba ar koks kitas darinys ir licencijavimą vykdytų, administruotų jau valstybės institucija. Esminė naujiena, kad atskiriama, taisyklių licencijavimui sudarymo ir tų taisyklių taikymo, nusprendžiant, kas gauna ir kas negauna licencijas funkcijos. Pasak LR sveikatos ministerijos tarnautojo, tai modernus, viešojo administravimo kelias, kai patys profesionalai dalyvauja nustatydami taisykles licencijavimui.
  • Kitas siūlymas (LPS) licencijavimą “atiduoti” ministerijai, šiuo atveju LR sveikatos apsaugos ministerijai, su galimybe būti išrinktiems į ministerijos komisiją (keli Universitetų atstovai ir asociacijų atstovai)

2010 m. lapkričio mėn, dėl politinių aplinkybių,  LR Seimo nariai V.Aleknaitė Abramikienė ir K.Kuzminskas atsiima projektą ir užregistuoja svarbiausias nuostatas, kaip pataisas esamam G.Navaičio pateiktam įstatymo projektui.

2010.11.04 Lietuvos psichologų sąjunga kartu su LR Seimo nariais Vilija Aleknaite-Abramikiene ir  Kazimieru Kuzminsku teikė Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektą.

LR Seime svarstomas dr. G.Navaičio Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto pateikimas:

DOKUMENTAI

Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektai:

Nauja. Lietuvos psichologų sąjunga (LPS) ruošia Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektą.

Psichologų praktinės veiklos ĮSTATYMO PROJEKTAS (alternatyvus projektas) ir nauja redakcija
Pateikė: Seimo narys G.Navaitis

Psichologų praktinės veiklos ĮSTATYMO PROJEKTAS
Pateikė: Seimo narys V.Čepas

Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektų vertinimai:

1. Dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto pateikto Seimo nario V.Čepo

TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektui
Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Teisės departamentas

EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektui
Pateikė: Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, I.Jarukaitis

Dėl Lietuvos Respublikos psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto Nr. XP-3149
Įsigaliojo 2009-07-17
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Valstybės žinios: 2009-07-16 Nr.84-3516

2. Dėl alternatyvaus Lietuvos Respublikos psichologų praktinės veiklos įstatymo pateikto Seimo nario G.Navaičio

TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektui
Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Teisės departamentas

EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektui
Pateikė: Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, I.Jarukaitis

Lietuvos psichologų sąjunga (LPS) ruošia Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektą ir konsultuojasi su kolegų bendruomene.